Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie

 2019-10-22

 
 
      Menu Główne
      Dane teleadresowe
      Kierownictwo
      Zakres działania
      Jak załatwić sprawę?
      Druki
      Uchwały
      Status prawny
      Statut
      Regulaminy
      Rejestry i ewidencje
      Majątek
      Sprawozdania
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Wniosek o inne dane
      Przetwarzanie danych           osobowych
      Redakcja BIP
Październik 2019
  Przetargi

I N F O R M A C J A o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Kobylin w roku 2013” (nr ogłoszenia w BZP: 431404-2012). Informacja do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:
1) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - załącznik
   
Data wprowadzenia: 2012-11-29
Dane wprowadził(a): Izabela Domaszewska.
Odpowiedzialny/a za treść: Izabela Domaszewska.


Przetarg

Nr sprawy MGOPS-PS.2210.1.2012
Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Kobylin w 2013 r.

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o zamówieniu
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Załącznik nr 1
4) Załącznik nr 2
5) Załącznik nr 3
6) Załącznik nr 4
7) Załącznik nr 5
8) Załącznik nr 6
   
Data wprowadzenia: 2012-11-05
Dane wprowadził(a): Izabela Domaszewska.
Odpowiedzialny/a za treść: Izabela Domaszewska.


I N F O R M A C J A o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Kobylin w roku 2012. Informacja do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:
1) ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZAŁĄCZNIK PDF
   
Data wprowadzenia: 2011-11-22
Dane wprowadził(a): Izabela Domaszewska
Odpowiedzialny/a za treść: Izabela Domaszewska


Przetarg

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KOBYLIN W 2012 R.

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o zamówieniu
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Załącznik Nr 1 do SIWZ
4) Załącznik Nr 2 do SIWZ
5) Załącznik Nr 3 do SIWZ
6) Załącznik Nr 4 do SIWZ
7) Załącznik Nr 5 do SIWZ
8) Załącznik Nr 6 do SIWZ
   
Data wprowadzenia: 2011-10-31
Dane wprowadził(a): Izabela Domaszewska
Odpowiedzialny/a za treść: Izabela Domaszewska


Przetarg nieograniczony

„ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KOBYLIN W 2011R.”

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o zamówieniu
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3) Załącznik Nr 1
4) Załącznik Nr 2
5) Załącznik Nr 3
6) Załącznik Nr 4
7) Załącznik Nr 5
8) Załącznik Nr 6
9) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (dodano dn. 2010-11-30)
   
Data wprowadzenia: 2010-11-10
Dane wprowadził(a): R.Kal (admin)
Odpowiedzialny/a za treść: Izabela Domaszewska


      Zakres działania
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Jak załatwić sprawę?
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny

 

 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 47, 63-740 Kobylin, tel./faks: (65) 548-21-86, 548-10-02

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji