Zakres działania,
udzielane świadczenia


Licznik odwiedzin: 271 (Zakres działania,
udzielane świadczenia >> Dobry start (300 dla ucznia))

wsteczWstecz

2018-06-13, 12:21:55
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 2. Wysokość świadczenia
Typ elementu: publikacja (idp1158)

2018-06-13, 12:21:50
Użytkownik: admin10
Opis operacji: zapis w bazie nowej publikacji: 2. Wysokość świadczenia
Typ elementu: publikacja (idp1158)

Publikacja, której dotyczy rejestr zmian:

2. Wysokość świadczenia (idp1158)

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie. Al. Powstańców Wielkopolskich 47, 63-740 Kobylin, tel./faks: (65) 548-21-86, 548-10-02

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji