Zakres działania,
udzielane świadczenia


Licznik odwiedzin: 353 (Zakres działania,
udzielane świadczenia >> Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus))

wsteczWstecz

2019-06-28, 12:12:44
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 2. Wysokość świadczenia wychowawczego
Typ elementu: publikacja (idp1078)

2019-06-28, 12:12:41
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 2. Wysokość świadczenia wychowawczego
Typ elementu: publikacja (idp1078)

2017-08-01, 10:35:13
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 2. Wysokość świadczenia wychowawczego i kryterium dochodowe
Typ elementu: publikacja (idp1078)

2017-08-01, 10:34:23
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 2. Wysokość świadczenia wychowawczego i kryterium dochodowe
Typ elementu: publikacja (idp1078)

2017-08-01, 10:34:20
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 2. Wysokość świadczenia wychowawczego i kryterium dochodowe
Typ elementu: publikacja (idp1078)

2017-07-31, 11:14:03
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 2. Wysokość świadczenia wychowawczego i kryterium dochodowe
Typ elementu: publikacja (idp1078)

2016-03-05, 11:23:43
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 2. Wysokość świadczenia wychowawczego i kryterium dochodowe
Typ elementu: publikacja (idp1078)

2016-02-28, 11:19:06
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 2. Wysokość świadczenia wychowawczego i kryterium dochodowe
Typ elementu: publikacja (idp1078)

2016-02-28, 11:18:52
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 2. Wysokość świadczenia wychowawczego i kryterium dochodowe
Typ elementu: publikacja (idp1078)

2016-02-28, 11:18:04
Użytkownik: admin10
Opis operacji: zapis w bazie nowej publikacji: 2. Wysokość świadczenia wychowawczego i kryterium dochodowe
Typ elementu: publikacja (idp1078)

Publikacja, której dotyczy rejestr zmian:

2. Wysokość świadczenia wychowawczego (idp1078)

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18 roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

W przypadku gdy osoba, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie. Al. Powstańców Wielkopolskich 47, 63-740 Kobylin, tel./faks: (65) 548-21-86, 548-10-02

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji