Zakres działania,
udzielane świadczenia


Licznik odwiedzin: 352 (Zakres działania,
udzielane świadczenia >> Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus))

wsteczWstecz

2019-06-28, 12:13:26
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 3. Kiedy nie przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1080)

2019-06-28, 12:13:21
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 3. Kiedy nie przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1080)

2017-08-01, 10:37:10
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 4. Kiedy nie przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1080)

2017-08-01, 10:37:07
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 4. Kiedy nie przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1080)

2016-02-28, 11:20:16
Użytkownik: admin10
Opis operacji: modyfikacja publikacji: 4. Kiedy nie przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1080)

2016-02-28, 11:20:11
Użytkownik: admin10
Opis operacji: opublikowanie: 4. Kiedy nie przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1080)

2016-02-28, 11:20:08
Użytkownik: admin10
Opis operacji: zapis w bazie nowej publikacji: 4. Kiedy nie przysługuje świadczenie wychowawcze?
Typ elementu: publikacja (idp1080)

Publikacja, której dotyczy rejestr zmian:

3. Kiedy nie przysługuje świadczenie wychowawcze? (idp1080)

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie. Al. Powstańców Wielkopolskich 47, 63-740 Kobylin, tel./faks: (65) 548-21-86, 548-10-02

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji